Problema del mes: gener 2017
GENER 2017

 1. DESPLEGAMENT D'UN CUB
El desplegament d'un cub, amb una cara descomposta en quatre quadradets, es veu en la figura de la dreta.

Quin dels cubs següents correspon a aquest desplegament?


2. LA FORMIGA

La figura representa el camí que ha seguit una formiga per anar des del vèrtex A fins al vèrtex B d'un cub de 12 cm d'aresta, movent-se sempre per la superfície del cub.
Quina és la longitud total del recorregut de la formiga?A) 40 cm
B) 48 cm
C) 50 cm
D) 60 cm
E) 72 cm

 

  Envia'ns les respostes amb aquest formulari (clica-hi)